home
introductie
schilderwerken
fotowerken
luisterwerken
boeken
CV
 
overige activiteiten:
aardpeer-projecten
 
contact
 
 
 
 
 
 
 
ART WORKS
Hanneke van Gent
visual and mental art
 

 

Levenskunst vloeit voort uit een positief bewustzijn om mentaal en moreel weerbaar te zijn in een complexe samenleving, waar je getrouw aan jezelf invulling geeft aan dit leven. In levenskunst gaat het om ontwikkeling, zingeving, om generositeit, aandachtig genieten van schoonheid en daar alert op zijn. Maar ook gaat het om het leren incasseren en relativeren van tegenslag.

Als kunstenaar heb ik de afgelopen veertig jaar onderzoek gedaan naar inhoudelijke facetten van meer levenskwaliteit. Een ruimte waar Faust van Goethe en 1984 van George Orwell veel impact op hadden. Ook onderzoek ik naar een verruiming van beeldvorming en communicatie, omdat ik zo vaak misvattingen ervaar. Want wat denk je nu wel te weten? Wat denk je waar te nemen. Waarom denk je gelijk te hebben. Het zou zomaar eens anders kunnen zijn.

Een groot ego kan veel in de weg staan, alleen al door sociaal wangedrag. Het najagen van effecten kost de mens veel negatieve energie. Marktwerking in de kunsten verschraalt niet alleen het aanbod, maar ook de kunstbeleving. Alleen waarachtigheid kan de ziel raken.

De filosoof Michel Foucault zei immers: "Kunst schijnt een specialiteit van experts te zijn die men kunstenaars noemt. Waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven maken?"

Ik ben goed gezelschap voor diegene die hierin zijn/haar weg zoekt - een positief gevolg te geven aan een kostbaar leven.